آجیل مخلوط (13)

بادام درختی (11)

بادام زمینی (9)

بادام هندی (4)

پسته (16)

تخمه‌ها (16)

فندق (4)

گردو (4)

نخود (7)