آجیل مخلوط (9)

بادام درختی (11)

بادام زمینی (7)

بادام هندی (6)

پسته (16)

تخمه‌ها (16)

فندق (4)

گردو (4)

نخود (8)