خواص میوه خشک

خواص میوه خشک

خواص میوه خشک شامل خواص همان مواد اولیه، یعنی میوه‌های تازه‌ای است که خشک شده‌اند. البته باید به آب میان بافتی که تبخیر می‌شود و حجم فیبر که کاهش می‌یابد، اشاره کنیم. قطعا میو‌ه‌های تازه،...

ادامه مطلب